Kutulu Frenleme Direnci

Kutulu Frenleme Direnci, Hız kontrol cihazları ile yapılan uygulamalardaki motorun generatif bölgeye geçtiği zaman enerjisini ifna etmesi için kullanılan ve buna benzer bir çok alanda kullanılır bir tip frenleme direncidir. Kutu içerisinde yüksek ısıya dayanıklı ( 1400 derece ) dış gövde yeşil boyalı porselen dirençler bulunur. Paslanmaz çelik levhalar ile desteklenen kutulu frenleme direnci modelleri havalandırmalı özel galvaniz sac kutu içerisinde yer almaktadır. İstenilen güç ve direnç değerinde üretilebilen kutulu frenleme direnci modelleri bilezikli asenkron motorların yol verme devrelerinde de kullanılmaktadır. Endüstriyel kullanım alanları için de uygundur.

Direnç Birimi ?

Direncin birimi Ohm’dur ve Ω simgesi ile gösterilir. Çoğunlukla elektronik cihazlarda gördüğümüz dirençler, Ω, kΩ ve MΩ ile ifade edilir. Ω simgesinin başına gelen k ve M harfleri (m) metre- (km) kilometre ilişkisindeki gibi, bu direncin katsayısını göstermektedir. kΩ, 1000Ω’u; MΩ ise 1 000 000Ω’u simgelemektedir. Binde bir Ω anlamına gelen mili Ohm (mΩ) ve bir milyar Ω anlamına gelen GΩ daha nadir kullanılan değerlerdir.

Direnç Ohm Kanunu

Bir dirence potansiyel farkı (Voltaj) uygulandığında, üzerinden akım geçmeye başlar.Bir sonraki yazının esas konusu olan Ohm Kanunu,

  • bir direnç üzerine uygulanan potansiyel farkı (V),
  • bu direnç üzerinden geçen akım (I) ve
  • direnç değeri (R)

arasındaki ilişkiyi gösterir. Ohm Kanunu’nu ifade eden, I = \ {V} {R dfrac} i = R, V formülüne göre, bir maddenin üzerinden geçen akım ile bu maddenin direnci ters orantılıdır.

  • Yüksek dirence sahip bir maddeden düşük akım geçer.
  • Düşük dirence sahip bir maddeden yüksek akım geçer.


Diğer Sayfalarımızı İncelediniz Mi ?