Direnç

Direnç, Devrelerde kullandığımız direnç adı verilen elektronik devre elemanları, 1 Ω gibi düşük değerlerden, yüksek değerlere kadar çeşitli değerlerde üretilmekte ve satılmaktadır.

Yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi, dirençlerin her iki başında elektrik bağlantısı için metal bağlantı ekipmanı bulunmaktadır. Bu metal bağlantı ekipmanı iletken metallerden yapılmıştır ve sadece diğer devre elemanlarıyla elektrik bağlantısı oluşturabilmek için eklenmiştir.

Dirençlerin elektrik bağlantı yönü olmaz. Bir devrede direncin bacakları yer değiştirildiğinde akım veya voltaj değerlerinde değişim olmaz.

Direnç Birimi ?

Direncin birimi Ohm’dur ve Ω simgesi ile gösterilir. Çoğunlukla elektronik cihazlarda gördüğümüz dirençler, Ω, kΩ ve MΩ ile ifade edilir. Ω simgesinin başına gelen k ve M harfleri (m) metre- (km) kilometre ilişkisindeki gibi, bu direncin katsayısını göstermektedir. kΩ, 1000Ω’u; MΩ ise 1 000 000Ω’u simgelemektedir. Binde bir Ω anlamına gelen mili Ohm (mΩ) ve bir milyar Ω anlamına gelen GΩ daha nadir kullanılan değerlerdir.

Direnç Ohm Kanunu

Bir dirence potansiyel farkı (Voltaj) uygulandığında, üzerinden akım geçmeye başlar. Bir sonraki yazının esas konusu olan Ohm Kanunu,

  • bir direnç üzerine uygulanan potansiyel farkı (V),
  • bu direnç üzerinden geçen akım (I) ve
  • direnç değeri (R)

arasındaki ilişkiyi gösterir. Ohm Kanunu’nu ifade eden,
I = {V} {R dfrac} i = R, V

formülüne göre, bir maddenin üzerinden geçen akım ile bu maddenin direnci ters orantılıdır.
  • Yüksek dirence sahip bir maddeden düşük akım geçer.
  • Düşük dirence sahip bir maddeden yüksek akım geçer.


Diğer Sayfalarımızı İncelediniz Mi ?