Direnç Nedir, Direnç genel anlamda, “bir güce karşı olan direnme” olarak tanımlana bilir. Elektrik ve elektronikte direnç, iki ucu arasına gerilim uygulanan bir maddenin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir. Devrede akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek harcanır. Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. Direnç“R” veya “r” harfi ile gösterilir, birimi ohm dur. Direnç Ne İşe Yarar Direnç elektronik devrelerde akımı sınırlayarak belli bir değerde tutmaya yararlar. Bunun haricinde hassas devre elemanlarının üzerinden yüksek akım geçmesini önlerler, besleme gerilimini ve akımı bölmek için de kullanılırlar. Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişini etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere Direnç denir. 1- Devreden geçen akımı sınırlayarak belli değerde tutmak. 2- Devrenin besleme gerilimini bölerek, yani küçülterek başka elemanların çalışmasına yardımcı olmak. 3- Hassas yapılı devre elemanlarının aşırı akıma karşı korunmasını sağlamak. 4- Yük (alıcı) görevi yapmak 5- Isı enerjisi elde etmek için kullanılabilir. 6- Her devre elemanı belirli voltaj aralıklarında çalışır, belirli akımlara dayanabilir ya da gereksinim duyar,yada belirli voltajlara belirli tepkiler verir. Devrenin belirli yerlerine yerleştirilen dirençler elektrik enerjisinin bir kısmını kendileri kullanarak devrenin her noktasında gerekli değerlerde voltaj ya da akım olması için konur. Ohm Kanunu I = V/ R yada R =V / I yada V = I x R R = direnç (birimi ohm) , I = akım (birimi amper) V =gerilim (birimi Volt) Bir örnekle açıklarsak 2 ohm bir direncin üstünden 2 amper akım geçiyorsa bu direncin üstündeki voltaj nedir ? V = I x R formülünden V = 2 x 2 = 4 volt bulunur. Ohm-Kiloohm-Megaohm arasındaki ilişkiler 1 Ohm = 0,001 Kiloohm dur. Yani 1000 Ohm, 1 Kiloohm dur. 1 Ohm = 0,000001 Megaohm dur. Yani 1000000 Ohm, 1 Megaohm dur. 1 Kiloohm = 0,001 Megaohm dur. Yani 1000 Kiloohm, 1 Megaohm dur Direnç Birimi Nedir Fizikte elektrik konusunun en önemli kanunlarından birisi de ohm kanunudur. Sizlere kısaca ohm kanunu hakkında bilgi vereceğiz. Ohm Kanunu Bir elektrik devresinde; Akım, Voltaj ve Direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Bu bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu adı verilir. 1827 yılında Georg Simon Ohm şu tanımı yapmıştır: “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.” R = V / İ V = İ x R İ = V / R Şeklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç rezistans veya empedans olabilir. V volttur. İ de akım yani Amperdir. Su dolu bir depo olsun, bunun dibine 5 mm çapında bir delik açalım, bir de 10 mm çapında bir delik açalım. Büyük delikten daha çok suyun aktığını yani bu deliğin suyu daha az engellediğini görürüz. Burada deliğin engellemesi dirence, akan suyun miktarı akıma, depodaki suyun yüksekliği voltaja karşılık gelir. Elektrik devrelerinde de, bir gerilimin karşısına bir direnç koyarsanız, direncin müsaade ettiği kadar elektron geçebilir, yani akım akabilir, geçemeyen itişip duran bir kısım elektron ise, ısı enerjisine dönüşür ve sıcaklık olarak karşımıza çıkar. Direnç birimi “Ohm“ dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok direnç var anlamına gelir.